Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés
1. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató tájékoztatást nyújt a Szolgáltató adatkezelésének feltételeiről, továbbá a Felhasználók jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.
2. Az adatvédelem részletes szabályait a 2011.évi CXII. törvény tartalmazza.
3.Kérjük, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót figyelmesen olvassa el, mielőtt hozzájárul személyes adatai kezeléséhez!

II. A Szolgáltató által végzett adatkezelés
1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy személyes adataikat, a regisztrációkor adott írásbeli beleegyezésük alapján kezeli.
2. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási cím
3. Adatkezelés célja: a Szolgáltató által a Felhasználónak nyújtott szolgáltatás teljesítése
4. Adatkezelés időtartama: a Szolgáltató által a Felhasználónak nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges időtartam

III. Adattovábbítás
1. A Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat online fizetés lebonyolítása céljából harmadik személy részére továbbítani (meghatározott személy részére hozzáférhetővé teszi)
2. A továbbított adatok köre: a vásárolt szolgáltatás díja és az ehhez tartozó tranzakció azonosítója
3. Az adattovábbítás célja: online fizetés végrehajtása

IV. Adatfeldolgozás
1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó feladata az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
2. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatfeldolgozó adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, az adatokat a Szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően, a Szolgáltató utasítása szerint dolgozza fel.

V. Felhasználó jogai
1. A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól, hogy adjon felvilágosítást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.
2. Kérelmet a honlapon szereplő e-mail címre elektronikus levélben kell megküldeni.
3. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a kérelemnek eleget tenni.
4. Amennyiben a Szolgáltató a kérelmet nem teljesíti, 30 napon belül köteles írásban ennek indokát a Felhasználóval közölni.
A Felhasználó a Szolgáltató adatkezelési tevékenységével összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni, vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Pin It on Pinterest

Share This