Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

I. Bevezető rendelkezések
1. Jelen ÁSZF a www.onlinejogaakademia.hu honlapon nyújtott és megrendelt szolgáltatásokra vonatkozik.
2. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
3. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a www.onlinejogaakademia.hu honlap szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi előfizetői szerződésre.

II. Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: OYA-Solutions Kft.
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-870829
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
Szolgáltató adószáma: 13741295-3-43
Szolgáltató e-mail címe: info@onlinejogaakademia.hu

(továbbiakban: Szolgáltató)

III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)
1. Díjmentes jóga órák, tanító videók felvételeinek megtekintési lehetősége.
2. Jóga órák felvételeinek online megtekintésének lehetősége havi előfizetési díj ellenében.
3. Jóga órák felvételeinek internetkapcsolaton keresztüli letöltése díj fizetése ellenében (azok offline megtekintésére való lehetőség).
4. Online Jóga Akadémia Klubot üzemeltetése, felhasználva az Online Jóga Akadémia márkanevet és online jóga videókat az alábbiakban szabályozott módokon.

IV. A megrendelés menete
1. A Szolgáltató által a honlapon feltüntetett díjazás ellenében (havidíj, egyszeri díj, egyéb díj) elérhető szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta és az adott jóga óra előfizetési vagy egyszeri díját megfizette.

3. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele
Az internetkapcsolat segítségével nézhető online tartalmakra elő kell fizetni, a letölthető tartalmakat meg kell vásárolni a honlapon keresztül. A szolgáltatás használatát akadályozó feltételekért – például az internetkapcsolat akadozása, lefedettségi problémák – a szolgáltató nem vállal felelősséget.
A megrendeléskor vagy vásárláskor a felhasználó megad egy e-mail címet, amelyre a szolgáltató a belépéshez szükséges információkat elküldi. A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a szolgáltatási díjak (havidíj, egyszeri díj) igazolt megfizetését követően (sikeres fizetés) jogosult. Az internetkapcsolat segítségével online nézhető tartalmakhoz való hozzáférésről és a letölthető tartalmakhoz való hozzáférésről a szükséges információkat a szolgáltató e-mailben küldi el.
4. Online Jóga Akadémia Klub létrehozásának és működtetésének feltételei
Szolgáltató hozzájárul, hogy a Felhasználó a baráti körében Jóga Klubot hozzon létre otthonában és heti rendszerességgel az Online Jóga Akadémia videóira jógázzanak közösen.
Ezeket az online tartalmakat a Szolgáltató streaming formátumban kapja, másnak át nem adja. A Felhasználó az online videókat együtt nézheti a Klubtagokkal a rendszeres klub időpontokban és a videókat megnézve közösen együtt jógázhatnak.
Felhasználó adminisztrációs hozzáférést kap a következő elnevezésű típusú Facebook csoporthoz, amely a Szolgáltató márkanevét tartalmazza, és a Felhasználó vállalja, hogy heti rendszerességgel feltölt tartalommal (képek, mondatok):
Online Jóga Akadémia Klub_……………………………..
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megbízás keretében hozzá kerülő online jóga videók jogvédelem alatt állnak, és Felhasználó vállalja, hogy nem kerülnek át a csoporttagokhoz, nem másolják le, nem adják tovább, mert ezek szerzői jogokat sértenek.

V. Árak / fizetési lehetőségek
1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlapon elérhetők az adott szolgáltatás (online jóga órák internetkapcsolattal vagy letölthető jóga órák) megrendelési lehetősége mellett feltüntetve. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlapon az adott szolgáltatás megrendelési lehetősége mellett történik. A módosítás a honlapon való feltüntetés időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról a Szolgáltató a már meglévő előfizetőket, felhasználókat írásban értesíti, amennyiben ez őket érinti.
2. A felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
3. A felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton kapja meg az OYA-Solutions Kft.-től az általa megadott e-mail címre. A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden az OYA-Solutions Kft. által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Estleges, az OYA-Solutions Kft-hez intézett automatikus válaszok, (mint például “out of the office” értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles az OYA-Solutions Kft-t azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni.

VI. A szolgáltatás igénybevételének időtartama/ felmondás lehetősége
1. Az online megtekinthető online jóga órákra történő előfizetés automatikus meghosszabbodása
Az előfizetés legrövidebb időtartama 30 nap. Jogszerű felmondás hiányában minden 30 napos előfizetés, az aktuális előfizetési időszak utolsó napján, automatikusan, további 30 nappal meghosszabbodik. A Felhasználó az adott előfizetési időszak utolsó napjáig jogosult az előfizetést lemondani. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg, az az adott időszak utolsó napján megszűnik. A lemondást írásban, a Szolgáltató II. pontban jelölt e-mailcímére kell megküldeni.
2. A letölthető jógaórák esetében nem jön létre előfizetői szerződés, a letöltött anyagot a felhasználó a számára megfelelő időpontokban akárhányszor megnézheti.

VII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatinak kezeléséhez.

VIII. Szolgáltatás felhasználási köre
Mind az előfizetéses online elérhető jóga órákat, mind pedig a letöltött jóga órákat az a felhasználó jogosult használni, aki arra előfizetett vagy megvásárolta azt. Az online vagy a letöltött tartalmat megosztani, másolni, terjeszteni tilos. A tartalom tulajdonosa az OYA-Solutions Kft. Minden megosztásból, terjesztésből származó kárt a felhasználó köteles az OYA-Solutions Kft. számára megtéríteni.

IX. Saját felelősség
A szolgáltatást mindenki saját felelősségére veszi igénybe. A gyakorlatok megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Nem javasolt a gyakorlatok végzése a következők esetén: gyulladásos betegségek esetén, műtét után, beteg szervezet esetén, szív és érrendszeri problémák esetén, gerinc és izületi problémák esetén, kiemelten porckorongsérv esetén.

X. Egyéb rendelkezések
1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben az online havidíjas szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.
2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.

Pin It on Pinterest

Share This