Nyereményjáték

Instagram Nyereményjáték Játékszabályzat 

 

JÁTÉK

A játék elnevezése: „Instagram Nyereményjáték!” (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője: Mayr Eva E.V. 54434264

Szervező végzi a Instagram nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolítását.

A nyertesek sorsolását, értesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Szervező által fog történni.

 

 A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék a poszt kikerülésének napján kezdődik, és visszavonásig.

 

RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy.

A játékban nem vehetnek részt a szervezővel megbízási viszonyban álló természetes és jogi személyek és azok munkavállalói, hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.). Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

 

A JÁTÉK FELTÉTELEI

A játék feltétele

 • követni az Online Jóga Akadémia Instagram oldalát és
 • Meghívni 1 vagy több barátot, aki szeret jógázni (kommentben a poszt alatt)

 

NYEREMÉNY 

A nyeremények

 • 40 g gyömbér gyönyör tea
 • 30 g karácsonyi zöldtea válogatás
 • 5db blueberry nights black tea
 • 1db Das Teenetz szálas teaszűrőt
 • 1db 50% os kupon, OJA előfizetéshez

 

A Nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható.

A játékban 2, véletlenszerűen kiválasztott, a játék minden feltételét teljesítő felhasználó kerül kisorsolásra. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 

A NYERTESEK

A nyerteseket véletlenszerűen választjuk.

A játék visszavonásig tart.

A nyertest az oldalon hirdetjük meg és értesítjük elektronikusan is.

 

NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE 

A nyeremény online kerül eljuttatásra, illetve a tárgyi ajándék személyesen vehető át a posztban megjelöltek szerint.

 

A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

A játékban való részvétel önkéntes és az adatszolgáltatást önkéntesen végzik a játékosok. Az adatokat nem tároljuk és nem használjuk fel más célra.

A nyeremény eljuttatásának feltétele, hogy a nyertes a szükséges kézbesítési adatokat megadja. Ehhez önszántából járul hozzá, ezen adatokat csak a nyeremény eljuttatása céljából kérjük el és tároljuk.

 

EGYÉB

A Játék nem áll kapcsolatban a Instagram-mal, azt nem támogatja, vele összefüggésbe nem hozható.

 

Facebook Nyereményjáték Játékszabályzat 

 

JÁTÉK

A játék elnevezése: „Facebook Nyereményjáték!” (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője: Mayr Eva E.V. 54434264

Szervező végzi a Facebook nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolítását.

A nyertesek sorsolását, értesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Szervező által fog történni.

 

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék a poszt kikerülésének napján kezdődik, és visszavonásig.

 

RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy.

A játékban nem vehetnek részt a szervezővel megbízási viszonyban álló természetes és jogi személyek és azok munkavállalói, hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.). Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

 

A JÁTÉK FELTÉTELEI

A játék feltétele: helyesen válaszol egy kérdésre a poszt alatt kommentben

 

NYEREMÉNY 

A nyeremények

 • 40 g gyömbér gyönyör tea
 • 30 g karácsonyi zöldtea válogatás
 • 5db blueberry nights black tea
 • 1db Das Teenetz szálas teaszűrőt
 • 1db 50% os kupon, OJA előfizetéshez

 

A Nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható.

A játékban 2, véletlenszerűen kiválasztott, a játék minden feltételét teljesítő felhasználó kerül kisorsolásra. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 

A NYERTESEK

A nyerteseket véletlenszerűen választjuk.

A játék visszavonásig tart.

A nyertest az oldalon hirdetjük meg és értesítjük elektronikusan is.

 

NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE 

A nyeremény online kerül eljuttatásra, illetve a tárgyi ajándék személyesen vehető át a posztban megjelöltek szerint.

 

A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

A játékban való részvétel önkéntes és az adatszolgáltatást önkéntesen végzik a játékosok. Az adatokat nem tároljuk és nem használjuk fel más célra.

 

A nyeremény eljuttatásának feltétele, hogy a nyertes a szükséges kézbesítési adatokat megadja. Ehhez önszántából járul hozzá, ezen adatokat csak a nyeremény eljuttatása céljából kérjük el és tároljuk.

 

EGYÉB

„A Facebook teljeskörűen mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről. Elismerjük, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.”

 

Adatkezelő a sorsolás lebonyolítása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe. Név: A Be Social Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5. Adószám: 24239482241, Cg. szám: 01-09-997245).

 

 

 

Energia&Harmónia Jógával - Online Jóga Akadémia
Online Jóga Akadémia